Kumpulan 23 november 2013

Op 23 november j.l. was weer de Kumpulan in Haarlem. Op de foto's kunt U zien hoe gezellig het er toe ging.