De vereniging

Het dagelijks bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

De verenigingsarchivaris: VACATURE (email: archivaris@kpm1888.nl), die u welllicht kan helpen bij vragen over de rederij KPM en haar personeel.

Voor opmerkingen of aanvullingen van de website kunt U terecht bij de secretaris

Vanzelfsprekend zijn wij steeds op zoek naar oud-collega's!

Een ieder, die in dienst is geweest van de KPM, NTPM, HVM of KJCPL, kan lid worden. Alle anderen zijn welkom als begunstiger.
Bel of stuur een e-mail om bij één van onze volgende sociale gelegenheden (vrijblijvend) uitgenodigd te kunnen worden.

KPM = Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
NTPM = Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij
HVM = Hollandse Vrachtvaart Maatschappij
KJCPL = Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen

De NTPM en HVM waren dochterondernemingen van de KPM sinds resp. 1953 en 1961, terwijl de KJCPL een zustermaatschappij was.