Noordoost

Kring bijeenkomsten

Oud collega’s -klasgenoten weer ontmoeten op de kringbijeenkomsten in Groningen?

Uitnodiging voor de Kumpulan op zaterdag 13 april 2019 te Groningen

Graag nodig ik jullie uit voor de najaarsbijeenkomst in Groningen op 13 april. Vanaf 11.00 staat de koffie met spec(erijen)koek klaar in de salon van de Witte Zwaan.
Traditioneel zorgt Binsar Sipahutar van Toko Semarang met zijn nieuwe keuken weer garant voor een èchte Indische rijsttafel.

Ook nu is de salon weer kleurrijk ingericht met aquarellen van Evert Sikkema die op verzoek en redelijk geprijsd uw favoriete bootje vereeuwigd. Hebt u memorabilia uit uw varenstijd neem ze mee en laat collega’s er ook van genieten.

Tot circa 16.00 uur is er gelegenheid elkaar aan boord van het oude Elbe-scheepje te ontmoeten en terug te blikken op Tempo Doeloe.

Reist u per trein en is uw aankomsttijd tussen circa 10.15 uur en 11.30 uur?
Neem dan uiterlijk 9 april contact met mij op om vervoer te regelen.

De Witte Zwaan ligt afgemeerd aan de noordzijde van het Eemskanaal, achter Praxis Bouw- en tuincentrum, Damsterdiep 315. Gratis parkeren vóór de Praxis en op de kade bij de Witte Zwaan.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden (met partner en/of introducés door ervoor te zorgen dat uiterlijk zaterdag 7 april € 22,00 per persoon is overgemaakt op de bankrekening.

Bij afmelding vóór 9 oktober kan ik het betaalde bedrag terugstorten. Daarna is dat niet meer mogelijk.
Graag tot ziens aan boord van de Witte Zwaan, Met vriendelijke groet.
Anne Mulder

Uitnodiging

Foto's van de bijeenkomst op de Witte Zwaan op 8 april 2017 vindt U hier.

Kumpulan 8 oktober 2016 op de Witte Zwaan in Groningen

Foto's van de druk bezochte kumpulan vindt U hier.

Kumpulan op zaterdag 2 april 2016 in Groningen

Op de Kumpulam, die weer druk bezocht was, zijn foto's gemaakt door mevr. Tineke Nauta-Meertsens

                       

Kumpulan 10 oktober 2015

Op 10 oktober was er weer de gebruikelijke Kumpulam op de Witte Zwaan te Groningen.

Het Indonesich buffet van topchef Binsar Sipahutar van Toko Semarang kon weer op grote belangstelling rekenen. Hier vindt je nog meer foto's van deze gezellige bijeenkomst.

Verslag Kring Noordoost 2014

Aan boord van de Witte Zwaan staat tijdens de Kumpulans ‘het ontmoeten’ voorop. In de gezellige salon van het waddenscheepje troffen ook het afgelopen jaar weer veel (ex) collega’s elkaar. Veel interesse was er ook nu weer voor de ongeveer drie kwartier durende themabijeenkomsten op het lager gelegen dek. De presentaties zijn voor de geïnteresseerden niet alleen informatief maar noodden ook vaak uit tot discussie waardoor geanimeerde bijeenkomsten ontstaan.

‘Vervoer in Nederlands-Indie’, was het thema tijdens de Kumpulan op 5 april. Ron de Mes belichtte op zijn eigen wijze het reizen per schip in de Indische Archipel en de rol van de K.P.M als beheerder van een net aan scheepsverbindingen tussen de eilanden en daarbuiten.

Van herkenning was ook sprake tijdens de Kumpulan op 4 oktober. Een promotiefilmpje over de scheepvaart in de vijftiger- en zestiger jaren met beelden van onder andere: maritieme opleidingen, internaatsleven, het leven en werken aan boord, exotische havensteden en walvertier moesten in die tijd ondernemende jongelui warm maken voor een carrière bij de koopvaardij. De film riep bij menigeen nostalgische herinneringen op.

Tijdens de bijeenkomsten was er weer veel belangstelling voor de uitgestalde kunstwerken van scheepsschilder Evert Sikkema. Vaak resulteerde deze interesse in opdrachten voor één of meerdere aquarellen.

Natuurlijk werden ook dit jaar de bijeenkomsten weer besloten met het èchte Indonesisch eten van topchef Binsar Sipahutar van Toko Semarang aan het Gedempte Zuiderdiep 119 in Groningen.
Mede dankzij de gewaardeerde medewerking van vrijwilligers ziet de kring terug op een zeer geslaagd verslagjaar.
In 2015 zijn de kringbijeenkomsten gepland op zaterdag 11 april en zaterdag 10 oktober. Op 11 april zal collega Ger Hosmar onder andere een dia-reisverslag presenteren met als onderwerp: Het uitbrengen van 4 Damen-tugs naar Iran in 1983.

Tot ziens in Groningen aan boord van de Witte Zwaan, Eemskanaal NZ pal achter Praxis Bouw- en tuincentrum aan het Damsterdiep. Bij Praxis en op de kade bij de Witte Zwaan kun je gratis parkeren.

Anne Mulder, voorzitter


De eerste in 2013 gehouden Kumpulan op 13 april kende een recordopkomst van meer dan 100 personen. Ook de najaarsbijeenkomst op zaterdag 12 oktober 2013 werd druk bezocht.

   

Klik hier voor meer foto's

Twee maal per jaar een Paketvaartlunch (Indische rijsttafel) aan boord van de Witte Zwaan, Eemskanaal Noordzijde, Groningen (achter Praxis aan het Damsterdiep 315).
De bijeenkomsten in 2012 waren een groot succes. Circa 85 KPM 'ers, KJCPL 'ers en oud Sparksen bezochten de bijeenkomst.