Verhalen van Nu

Op deze pagina vindt U verhalen van leden die min of meer recentent terug gegaan zijn naar het oude vaargebied en wat ze daar mee maakten.

Naast “Verhalen van Toen”, die natuurlijk prachtig zijn en nog steeds hoogst welkom, nodig ik de leden van de KPM Vereniging uit om iets van hun eventuele mooie reizen, die ze na het varen ondernomen hebben naar Indonesia, of andere vroegere door de KPM bevaren landen te vertellen bij een weerzien.
(Inmiddels bestaat Indonesia na de officiële overdracht rond 1949 al meer dan 70 jaar en voor de Indonesia en de ‘wereld’ sinds rond 1945 al meer dan 75 jaar)