Rotterdam

Kring bijeenkomsten

Zoals al vele tientallen jaren het geval waren er ook het afgelopen jaar weer 10 bijeenkomsten van kring Rotterdam.
Met uitzondering van de maanden juli en augustus worden deze bijeen komsten gehouden op elke 2e donderdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur in Barclay's Corner, Karel Doormanstraat 136 te Rotterdam.

Hoewel het aantal deelnemers helaas bijna jaarlijks afneemt het ligt momenteel nog tussen de 5 en de 8 personen.
Alle pogingen om meer jongere leden aan te trekken hadden tot nu toe helaas geen succes.
Iedereen is van harte welkom en het is altijd bijzonder gezellig om onder het genot van (een hapje en) een drankje weer even over “tempo -doeloe”, te praten.

Voorzitter: G. Barendregt, 015-2565243
email: kring_rotterdam@kpm1888.nl