VAN MACHINIST TOT SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE

Op 13 november 2014 werd het boek “VAN MACHINIST TOT SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE” in de Oosterkerk te Amsterdam gepresenteerd en is het eerste exemplaar overhandigd aan de kleinzoon van één der oprichters van de KPM t.w. dhr. Tegelberg.

Vereniging Oud-Studenten Maritieme Opleidingen Groot Amsterdam (VOSMOGA)
Opgericht 21 november 2012
Secretariaat: Tobias Asserlaan 224, 1111 JT Diemen, 020-6903005
E-mail: vosmoga@gmail.com

Na jaren is het dan eindelijk zover.
“VAN MACHINIST TOT SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE”

Zo rond 1998 ontstonden de eerste plannen om de geschiedenis te beschrijven van ‘onze school’ voor Scheepswerktuigkundigen. In het voorjaar van dat jaar organiseerde de vereniging een expositie over de eerste Middelbaar Technische School van Nederland, tevens Kweekschool voor Machinisten, in het Open Havenmuseum te Amsterdam, de voormalige vertrekhal van de KNSM gelegen aan de KNSM Laan 311.

Een ploeg mensen stort zich op de archieven van de school, maar ook die van de HTS-Amsterdam, want de eerste 50 jaar van haar bestaan zaten beide scholen immers onder hetzelfde dak. De expositie was naar de maatstaven van het Open Havenmuseum een topper met veel publiciteit in de landelijke en regionale kranten. Zelfs de tv was aanwezig bij de opening.

Het gevolg was een flinke aanwas in het ledental en tal van contacten met families van oud-leerlingen en oud-leraren waardoor het archief verder kon worden uitgebreid. Al snel ontstond het idee om al die opgedane kennis in boekvorm vast te leggen. Leden werden benaderd om hun herinneringen op papier te zetten en vele herinneringen zijn inmiddels opgeschreven en vastgelegd in ons onvolprezen blad Stand by, nu Navigare na het samengaan met de vereniging van oud-leerlingen van de HZS-Amsterdam. George Steen stelde zich tot taak het verzamelen van alle leerlingenlijsten om dat over te zetten in spreadsheets. Zijn omvangrijke werk vindt u in het tweede deel van het boek terug.

Daarbij moet vermeld worden dat het deel over de periode 1955-1980 in de versnipperaar was beland. Dat deel is later boven water gebracht uit de werkboekjes van de bankwerkleraren Musch en Boom. Maar nog steeds was er geen boek. De laatste jaren van de school bleken lastig om op papier te krijgen. Die jaren zijn door velen met enige scepsis bekeken en niet ieder bleek voorstander van de geïntegreerde officier. Inmiddels is de marof niet meer weg te denken bij de Nederlandse koopvaardij.

Het boek is nu dan toch tot stand gekomen waarbij vooral getracht is de feiten te reproduceren en niet de emoties. Met trots kan het bestuur melden dat nog dit jaar het eerste exemplaar op een feestelijke manier zal worden gepresenteerd in het bijzijn van hopelijk heel veel leden. Het boek zal voor ca.€ 25,-- in de winkel komen te liggen, voor de leden kunnen wij het aanbieden voor € 17,50. We weten nog maar sinds enkele dagen dat het een flinke pil wordt van 256 pagina’s gebonden in een harde band.

Voor vragen over het boek kunt u natuurlijk ditzelfde e-mailadres gebruiken.
Wij hopen op veel reacties
Jack Stuifbergen
Voorzitter VOSMOGA

VOSMOGA is een voortzetting van:
Vereniging Oud-Studenten Technisch Maritiem Onderwijs ‘Amsterdam’, opgericht 6 november 1980
Vereniging van Oud-Leerlingen van de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam, opgericht 29 maart 1949

Bankrekening NL23ING0006500546 t.n.v. VOSMOGA te Ilpendam KvK nr. 56632339
Klasse foto 1957

Machine lab
Machine lab. (o.l.v. leraar Visser) bij de TEM/BM-1B(1956)
Achter v.l.n.r.: Toeter, de Raay, Langenberg, Meulenberg.
Voor v.l.n.r.: Tik, Zaadnoordijk, Pondaag

Gedenkplaat
Gedenkplaat