s.s. Le Maire (1908)

Twee foto’s van de s.s. Lemaire. De eerste staat in het boek Een Halve Eeuw Paketvaart en de tweede komt uit de verzameling van mijn vader J Rijnink.

s.s. Le Maire (1908)

s.s. Le Maire (1908)

De s.s. Le Maire was een van de eerste schepen, die door de K.P.M in 1908 op de nieuwe lijn Java - Australië ingezet werd. Evenals bij de van Spilbergen werd er een koelinrichting teneinde bevroren en gekoelde lading te vervoeren, geplaatst. Toen het schip in de Australische wateren verscheen, trok het veel aandacht met zijn keurig in het wit geklede officieren en zijn gekleurde bemanning. De Australische bladen wijdden uitvoerige artikelen aan de nieuwe scheepslijn. Vooral na een trip in de haven van Sydney met een aantal genoodigden werden de sluizen van der welbespraakdheid wijd geopend. Het begin van de lijn was niet makkelijk. De concurrentie verlaagde de tarieven en de schepen bleken te langzaam om de dienstregeling te kunnen volhouden.
Bron: Een Halve Eeuw Paketvaart 1891-1941 eerste gedeelte De Geschiedenis door Dr M.G. De Boer.

Alex Rijnink