KPM documenten

Van Jeroen Bus (zoon van D. Bus, ex Hwtk die op 5 juni 2014 overleed) ontvingen we nog een aantal documenten uit de administratie van zijn vader.
Teen eerste een overzicht van schepen in eigendom van de KPM in het jaar 1964:

         

Verder nog een afdruk van zijn studie toelage en gage voorschot in 1950.