Dood van een zeeman op de Van Waerwijck

Kantenknipsel uit New Plymouth NZ
Kantenknipsel uit New Plymouth NZ

In een Nieuw Zeelands krantenknipsel uit de hutkoffer van wijlen Jan Siebert, verzonden door zijn zoon Justin t.a.v. een voorval in New Plymouth. Het betrof hier een steekpartij met dodelijk afloop, t.w. tussen de (overleden) electriciën en een matroos na afloop van een potje 'majong', waarbij altijd zwaar gegokt werd. Na de oversteek naar Australië is de gehele chinesche bemanning in Sydney vervangen door een aflos ploeg uit Hongkong (1959).

Officieren op dat moment in 1959:

Kapitein J.Bennink Hoofd Wtk H.Lyklema
1e stuurman H.N.Schepman 2e Wtk L.M.Vrolijk
2e stuurman L.M.Kaptein 3e Wtk B.Verspuij
3e stuurman J.Bos 4e Wtk E.de Vries
4e stuurman R.Wagner 5e Wtk J.Siebert
Th.G.Pondaag
ll stuurman J.J.Teutscher ll wtk M.L.Wieland
D.Penninga
Radio Officier ?