Bankrekening nummer

Belangrijke wijziging:

Beste Leden en Begunstigers van onze vereniging.

Wegens de tot onaanvaardbare hoogte gestegen bankkosten bij de ABN-AMRO, werden wij helaas gedwongen om per 1 januari 2014 onze rekeningen bij deze bank op te zeggen.
Met de Rabobank Midden Zeeland heeft onze penningmeester een voor onze vereniging aanmerkelijk gunstiger contract kunnen afsluiten. Ingaande per direct is het nieuwe rekeningnummer van de vereniging:

NL84 RABO 0138 6651 84 t.n.v. Vereniging KPM Middelburg.

Wij verzoek u vriendelijk om deze wijziging in uw administratie op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Pieter van den Hoek Secretaris