Aart Hopman 100 jaar

Vanuit Australië komen foto's tot ons van een heugelijke gebeurtenis: Aart Hopman wordt 100 jaar.

     

Geboren op 23 oktober 1917 ging Aart Hopman in 1934 naar de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. De KPM nam alleen stuurlieden aan die hun 3e rang hadden. Na bij een andere rederij zijn vaartijd volgemaakt te hebben, behaalde hij op 11 februari 1938 zijn diploma 3e stuurman GHV.

Daarna kwam hij in dienst bij de KPM als 4e stuurman en werd uitgezonden. Per 1 juli 1946 kreeg A. Hopman een promotie naar 3e stuurman. Achter zijn naam staat dan: Koninklijke Marine. In 1947 staat hij niet meer op de ranglijst. In 1985 werd hij lid van onze vereniging.

In 1940-41 werden veel KPM-ers in Indië opgeroepen dienst nemen als buitengewoon dienstplichtige. In juli 1940 had de KPM 233 man onder de wapenen: ND 103,TD 78, CD 3 van het varende en 49 van het walpersoneel. Op 15 oktober 1941 huurt Aart een huis in Soerabaja.

Tot zover de harde feiten, daarna een benadering van de rest uit diverse bronnen.

Omdat de naam Hopman spaarzaam voorkwam en K.W.L. Bezemer in zijn boek ‘Verdreven doch niet verslagen’ wel een Hopman kende, die KMR (Kon. Marine Reserve) was, mag worden aangenomen dat Aart intussen was opgeleid tot Luitenant ter Zee. Hij voer op de “K XV’, één van de onderzeeboten in Ned.-Oost-Indië en wordt genoemd als leider van een aantal pogingen een geheim agent eind mei 1942 met een rubberbootje van een vijandig strand te halen. Dat de geheim agent al was gepakt en ter dood gebracht door de Japanners kwam pas na de oorlog aan het licht. Het Bronzen Kruis dat Hopman kreeg, zal zijn gegeven n.a.v. deze daad.

Aart bleef op de “K XV” varen, die via Colombo en Bombay (voor hoogstnoodzakelijke reparaties) naar Philadelphia ging voor groot onderhoud dat tot mei 1943 duurde. Via Engeland was het schip met de Kerst terug in Colombo. Eind februari 1944 bereikte men Fremantle, waar de “K XV” onder Amerikaanse leiding patrouilles uitvoerde tot het eind van de oorlog. Deze onderzeeboot had een hechte bemanning en het mag worden aangenomen dat Hopman daar al die tijd bij was. Hij is waarschijnlijk in Fremantle getrouwd en nam in 1946 ontslag bij de KPM en bleef in Australië waar hij nu in de buurt van Canberra woont.