Techniek op schaal

In dit boek van Alan Lemmers modellen en het technologiebeleid van de Marine 1725-1885 is een groothoofdstuk gewijd aan drijvende dokken. Interessant is te vermelden de op de foto afgebeelde droogdok met KPM schip in Tandjong Priok de haven van Batavia.
Vermeld werd dat in 1879 de koopvaardij te Batavia een eigen drijvend dok kreeg.
Medio 1888 werd het maritieme etablissement op Onrust opgeheven. Het grote dok van 1876 werd naar Soerabaja overgebracht, evenals de werktuigen en de voorraden in de Marine pakhuizen te Batavia.
Het 'kleine' dok uit 1864 werd afgestoten, maar heeft nog tot ver in de twintigste eeuw bij een particulier bedrijf (KPM) in Oost-Indië nog dienst gedaan (zie de foto).

KPM Droogdok